Fildelning

Trots att många säger att de inte skulle klara sig utan denna kultur är den allmänna inställningen att man ska få det mesta gratis särskilt om det finns nedladdningsbart på nätet. Bristen på en kulturpolitik tvingar de flesta kulturarbetare till dubbelarbete.

Många kulturarbetare utför kulturgärningar på vinst och förlust, andra ideellt, några har sitt uppehälle och några få tjänar stora pengar. Problemet är att samhället och allmänheten utnyttjar denna insats på ett sätt som inte är okej. Tvärtom är det på kulturarbetarnas arbete som kanske den mest omfattande brottsligheten begås. Man stjäl, kopierar och laddar illegalt ned verk som kan ha tagit år för en författare, musiker eller filmare att göra.

Illegal fildelning
När upphovsmannen ska få betalt visar det sig att någon olaglig fildelare lagt upp verket för illegal nedladdning. Dessa stölder pågår varje sekund och omfattar miljarder varje dag.
Varför då? Jo det är lätt att stjäla och då de blir ofarligt är trubbas moralen av.

Socialdemokraterna har en uttalad politik som går åt rätt håll

Vi vill kraftsamla för att stärka möjligheterna att sprida musik, film och annan kultur genom den digitala revolutionen. Men vi vill att det görs på ett sätt som är lagligt, och som säkerställer att de som skapat musiken, filmen etc får betalt.

Vi tar starkt avstånd från dem som anser att det rent principiellt ska vara tillåtet att ladda ned upphovsrättsskyddat material utan att den som har skapat filmen, musiken eller boken får betalt. Illegal fildelning som sker i kommersiell skala skadar upphovsrättens grundprinciper och därför måste man komma till rätta med den. Vi står bakom upphovsrätten, men det är ingen kravlös hållning. Vi vill samtidigt se kulturens verksamma och deras branscher ta aktiv del i arbetet med att forma framtidens tekniska möjligheter att sprida och enkelt ta del av kultur.

Det måste utvecklas nya ersättningsmöjligheter till dem som publicerar sig.
Nätleverantörer ska kunna avtvingas ersättning ungefär som hälare om de inte tar ansvar för att stänga ned sådan verksamhet och inte lämnar ut information om dem som stulit. Det blir då också nödvändigt att kunna identifiera anonyma illegala fildelare och utkräva förhöjd ersättning med straffpåföljd. Detta ska vara lätt att genomföra för var och en som upptäcker sig blivit bestulen. Ett knapptryck, bevis, anmälan och krav på ersättning via faktura. Dags att skydda konstnären fullt ut.

ALLIANSENS SYN PÅ KULTUR OCH FILDELNING
Folkpartiet. Fildelning
Centern moset. Fildelning. Centern skyddar illegal nedladdning inte konstnären.
Moderaterna. Lika fattig kulturvision som den politik man bedriver. Fildelning. M tror på upphovsrätt och respekt för den som skapar men illegal fildelning då?
Kristdemokraterna vill satsa på sponsring. Fildelning uttalar man sig överhuvud taget inte om. Men inför förra valet var KD de enda som tog kulturarbetarens perspektiv. Nu mörkar man istället.

DE RÖDGRÖNAS SYN PÅ KULTUR OCH FILDELNING
Socialdemokraterna. Fildelning.
Vänsterpartiets kulturpolitik är luddig. Fildelning tydlig. Alla ska kunna gå in i ladan och hämta mjölk för personligt bruk.
Miljöpartiet. Jo här finns en del konkreta tankar: Skapa bättre villkor för Sveriges kulturskapare. Tillföra kulturpengar till regioner och landsting för ett levande kulturliv i hela landet, fria grupper och kulturskolan. Göra konstnärsstipendier pensionsgrundande.
Miljöpartiet om Fildelning finner man inte på hemsidan. Miljöpartiet har hitintills varit mot konstnärens upphovsrätt och för illegal fildelning och nedladdning.

SVERIGEDEMOKRATERNAS SYN PÅ KULTUR OCH FILDELNING
Kulturpolitik (SD tycks sakna insikt om kulturens förutsättningar och vill prioritera repriser med svenskt ursprung)

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik (?). Till skillnad från regeringen, vars kulturpolitik i huvudsak är inriktad på att marknadsanpassa kulturlivets arbetsformer och som bortsett från ambitionen att stadigt förstärka kulturlivets mångkulturella prägel är i det närmaste värdenihilistisk, vill vi Sverigedemokrater framförallt fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för de små barnen, de äldre och de funktionshindrade.

Fildelning (SD säger sig stå upp för upphovsrättsskydd men inte för att komma till rätta med illegal fildelning?)

Informationsutbyte oavsett var det sker är i grunden något positivt. Sverigedemokraterna ser därför positivt på internets roll i informationsutbytet. Vad gäller frågan om spridande av upphovsrättsskyddat material står Sverigedemokraterna upp för såväl äganderätten som upphovsrätten. Vi anser dock inte att illegal fildelning ska vara en prioriterad fråga för polisen. Vi vänder oss också mot IPRED-lagstiftningen som skapat särrättigheter för en specifik bransch.

%d bloggare gillar detta: