Fördelningspolitik

Programmet Lönesänkarna av Erik Sandberg sändes i SVT 14 feb 2013 och beskriver hur fördelningen av intäkterna av nedlagt arbete blivit alltmer orättvist och alltmer gagnat de som redan har, på bekostnad av de som redan är i underläge.

”Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. De senaste trettio årens ekonomiska politik har gjort Sverige till ett land med kraftigt ökande inkomstskillnader.”

Analysen av utfallet av olika arbetsmarknadspolitiska insatser visar att Socialdemokraterna redan 1980 slog an en högerpolitik. – I fördelningen mellan arbete och kapital har kapitalet fått en högre andel av inkomsterna de senaste decennierna. Det är en remarkabel ökning, helt klart.

Under hundra år fick varje generation svenskar uppleva påtagligt högre reallöner och en allt högre levnadsstandard. Men sedan slutet av 1970-talet har allt mindre av det växande välståndet kommit vanliga löntagare till del. Inkomsterna i landet har förskjutits från löner till vinster. Enligt Lennart Schön, professor i ekonomisk historia så saknar förändringen motstycke i historien.

– Lönernas andel av de totala inkomsterna i landet har minskat dramatiskt sedan början av 1980-talet. Vi behöver gå tillbaka till 1910-talet för att hitta en så låg andel av inkomsterna som tillfaller löntagarna.

Erik Sandberg visar hur en serie av medvetna politiska beslut gjort de allra rikaste ännu rikare medan levnadsstandarden för den breda allmänheten inte tillåtits öka i samma takt som för tidigare generationer. Grunden för den ekonomiska politiken lades redan med Socialdemokraternas maktövertaganden 1984. Och såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har sedan genomfört åtgärder för att hålla nere löneökningarna i landet.

Men politikerna har undvikit att tala klarspråk till väljarna och Lars Calmfors, professor i nationalekonomi menar att politikerna har fört väljarna bakom ljuset.

– Jag vill påstå att man rent av mörkat det här och uttryckt sig oerhört svävande,

Socialdemokratiska politiker som deltagit i besluten har haft förhoppningar om att löneåterhållsamhet skulle sätta fart på investeringarna och skapa fler jobb ändå har arbetslösheten stigit och investeringsgraden varit fortsatt låg.
Kjell Olof Feldt konstaterar att politiken har misslyckats.

Demokraterna förordar en kraftfull löneutjämningsprincip

%d bloggare gillar detta: