Demokratiska partiet

Demokraterna Demokraterna

Demokratiska partietDemokraterna” refererar till en internationell politisk inriktning som ställer sig på den lilla människans sida, på jämlik samverkan mellan landsbygd och stad och på ett samhälle som tar ansvar för grundläggande behov som skola, vård och omsorg.

Samtidigt finns här en respekt för individens integritet, initiativ och företagsamhet.

Parallellt med detta finns också en insikt om näringslivets betydelse för samhället, den plattform som grundlägger ekonomisk stabilitet. Men med det följer inte per automatik att näringslivet ska sköta all affärsverksamhet, särskilt inte elförsörjning som borde stå i samhällets ägo.

Demokratiska partiet vill lyfta frågan om långsiktigt hållbara alternativ. Till dessa hör varken oljebaserad energi eller kärnkraft. Men för att kunna upprätthålla den standard vi anser viktig krävs en realistisk avveckling.

Medlemskapet i EU har utvecklat sig till Ebberöds bank vilket innebär en negativ ekonomisk balans. ”Ebberöds bank” är ett bevingat uttryck och betyder en företeelse i affärsvärlden som helt saknar utsikt att bli lönsam.
Sverige plöjer ned oerhört mycket mer än vad som kommer tillbaka. En god idé med en gemensam marknad är annars en gemensam valuta. Detta kommer inte att ske under överskådlig tid. Därmed elimineras ytterligare ett viktigt kriterium för EU.

Sverige har traditionellt respekterats över hela världen för sin neutralitet. Den positionen vill vi återta. Sammantaget innebär det ett nödvändigt uttåg ur EU, ju förr desto bättre.

%d bloggare gillar detta: