Fysisk hälsa

Mängden medicin som lösning på hälsoproblem har urartat och det är angeläget att söka och använde alternativ som ger färre biverkningar. Läkaren bör i sin utbildning få kunskap i såväl skolmedicin som alternativa former. Jämför med läkarutbildningar Asien där man parallellt studerar skolmedicin och andra alternativa former.

%d bloggare gillar detta: