Humanism

Humanism handlar om tolerans, respekt och försoning. Detta innebär att var och en har rätt  till sin livsåskådning och sin tro. Det är en grundpelare i mänskliga rättigheter.

Humanismen har inga gränser och den återspeglas i internationella organisationer som vill göra insatser för människor i nöd. Dessa uttryck för medmänsklighet går hand i hand med organisationer som verkar för djur och miljö.
Tyvärr har begreppet förvanskats av en grupp som kallar sig humanister men det är inte deras förvillarversion som avses här utan den ursprungliga som har sitt stöd i mänskliga rättigheter och som ger dig frihet och rätt till din livsåskådning och att tro vad du vill.

Vi har en planet, den stora frågan är om vi kan klara av att göra internationella överenskommelser och hålla dem för att värna jorden.
Det vi kan göra i Sverige är att bruka och vårda vårt land och sedan delta i internationella sammanhang där globala lösningar och överenskommelser diskuteras.

Mänskliga rättigheter som de är skrivna i FN´s konventioner gäller alla.

Humanism

%d bloggare gillar detta: