Ideologier, politiska och ideologiska

Genom historien har det utvecklats olika ideologier där ekonomiska intressen också får politiska uttryck.
Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras/anarki). Här försöker man också klargöra hur institutioner skall vara utformade och bilda lagar och regler för hur människor ska samverka. Detta leder till system för visioner om hur samhället ska fungera för att ge stöd åt människors mål, utbildning, relationer, arbete, vård, ägande och transaktioner.
Man kan åtskilja dessa genom system som säger sig eftersträva frihet men där det i praktiken ofta blir frihet för de starka och genererar dem förmögenheter och makt. I praktiken vill de också då skydda sin privilegier och eftersträvar alltmer kontroll över dem som saknar makt. Exempel på det är familjer som blir ägare av centrala medier och industrier och som även får en enorm politisk makt.
Ett annat system eftersträvar kontroll från början och en slags överstatlighet som administrerar ett lands alla behov och arbetsinsatser. Även detta kan ske inom ett demokratisk system där olika politiska partier kan väljas av folket med utgångspunkten att man tror att beslut och genomförande kan fungera bäst inom det parti majoriteten av väljarna då röstar på.

Visa sådana system har ringats in i kapitalism, diktatur och demokrati. I själva verket bär alla, något sånär stabila demokratier, inom sig en blandning av dessa tre system.

Utvärderingen av demokratier sker regelbundet. Bland annat inom Demokracy Index
I 2010 års index tappade Sverige sin position som världens mest demokratiska land till en 4:e position (9,5 av 10 poäng). Detta med hänvisning till en ökning av negativa känslor mot invandrare, Sverigedemokraternas inträde i den svenska riksdagen efter riksdagsvalet i september 2010 samt problem med öppenhet och partifinansiering.

%d bloggare gillar detta: