Immigration

Utifrån den nu ganska omfattande immigrationen av människor från länder långt bort blir det internationella perspektivet också naturligt. Men Sverige ska inte ensamt stå som världens samvete. Centerns förslag om ”Fri invandring” är inhumant åt alla håll.

Flykting- och immigrationspolitiken

Att ta emot människor är ett ansvar som kräver att vi kan ge flyktingar och immigranter en human mottagning och en möjlighet att leva utifrån eget ansvar. Så är det inte idag. De slussas till flyktingmottagningar och ett instängt liv i depression. Att familjer får bostad och mat pluss 10 000 i månaden sticker i ögonen på omvärlden som inte får information om varför samhället hjälper dessa utsatta men kanske inte andra. Detta spär på rasismen.

Det krävs således en helt ny flykting- och mottagningspolitik som innebär utbildning, arbete och en möjlighet att bo och klara sig själva. Naturligtvis måste även viljan finnas.

”Det kan ju vara ganska bekvämt att bli försörjd och få pengar utan att behöva göra något.”

Som det är nu håller Sverige på att bygga upp en gigantisk extrabörda. Det räcker med att den grekiska invandringen har givit 40% förtidspensionerade greker för att en fortsatt utveckling åt det hållet ska riskera både ett eventuellt välstånd och spä på rasismen.

Orsaken till problemet står att finna i en menlös förtidspensioneringspolitik och oförmåga att integrera. Skulden till detta finns enbart hos en illa förd arbetsmarknadspolitik och läkare som följer minsta motståndets lag.

Inlagd 1 feb 2013

Sverige är av tradition ett land som är positivt till invandring och samhället är i behov av det. Med invandring följer nytt blod utifrån alla möjliga perspektiv. Men vi får inte hamna i ett destruktivt omhändertagande. Det måste snabbt omsättas i  en gynnsam utveckling för såväl de kommande som värdarna. När kommunerna knäar under en börda där immigrationen fördubblat invånarantalet kan mottagarna känna obehag över att plötsligt bli i underläge. Här måste det till lösningar som gör att  vi kan undvika konflikter och istället finna goda samarbeten.

Uppdaterad 2015

 

%d bloggare gillar detta: