Immigrationspolitik och kulturinvandring

Nedanstående text skrevs 2013 och mycket blev som förebådades. Idag 2020 har det som då kunde uppfattas som Sverigedemokraternas politik omfamnats av Moderaterna, Kristdemokraterna och även i viss mån Socialdemokraterna. Problemet är att det som var ett sunt iakttagande istället befordrar unken rasism. Vi måste vidmakthålla medmänskliga fri- och rättigheter och samtidigt försöka hålla rent från den importerade brottsligheten med klanvåld, gängkriminalitet och utnyttjande av Sveriges sociala skyddsnät. Kraven på den som önskar leva och arbeta i Sverige bör också formuleras så tydligt att de som reser hit i ambition att stanna vet vad som gäller.

Immigrationspolitiken har länge varit en katastrof och direkt inhuman (från 2013)
Här föreslår jag Fristäder istället för asylboende. Där ska finnas skolor, arbetsmöjligheter och förutsättningar för att utveckla initiativ. Dagens fängelseliknande förvaring är en katastrof. Människor som etablerat sig i landet och lärt sig svenska ska inte få kastas ut till en ny, sämre och helt okänd tillvaro.

Här måste vi ha en mycket tydligare och snabbare beslutsordning. Är vi för fri rörlighet eller vill vi stänga gränserna? De flesta länder kräver att man ansöker om visum och får då ett villkorat uppehållstillstånd.

EU-länder innebär fri rörlighet. Många oroar sig för vad som händer om Bulgarien blir ett EU-land. Englands premiärminister Cameron har befarat att det ska leda till ”bidragsturism” människohandel och organiserat tiggeri. I UK har motståndet mot ”kulturer som övertar landet” dramatiskt ökat och Cameron har utlovat en omröstning om EU. Länk, Tropts att Ukip (Eu motståndare också vuxit, idag ca 18 % är det ingen som räknar med att man ska få nödvändig övervikt för att lämna EU.

I Sverige anses motståndet mot EU befinna sig på motsvarande nivå även fast vi här inte hare något liknande UKIP. Men UK har inte som svensk riksdag skrivit bort vår suveränitet så en motsvarande omröstning i Sverige skulle kräva en grundlagsändring.

Man kan ändå se en polarisering:
Centern vill ha fri invandring utan restriktioner.
Sverigedemokraterna vill ha kraftigt reducerad invandring.

Med den redan nu tilltagande rasismen finns anledning att oroa sig för segregering och risk för svåra konflikter. Vi måste kunna erbjuda möjligheter till dem som kommer och vi måste samtidigt skapa förståelse för deras situation bland dem som finns här.

Det går inte att hymla om kulturella motsättningar

Sverige måste också bli tydlig med vad man accepterar och inte. En anledning till rasismen är just att Sverige inte har tydliggjort och reglerat sådana kulturella uttryck som helt strider mot humanism och demokrati. Även sådana regler som gäller alla i detta land ska gälla dem som kommer hit. Svenska lagar är underställda EU-lagar eftersom Sverige röstat bort sin suveränitet. Det skulle kunna betraktas som ett problem som antagligen kommer att växa då EU sannolikt kommer att med tiden bestämma allt mer och eventuellt sätta svenska lagar ur spel.

I Frankrike har man tagit ställning för att religionstillhörighet inte är skäl för att få avvika från de lagar och regler som gäller där. I Sverige har diskrimineringsombudsmannen hamnat i en problematik som bara spär på motsättningarna och ökar rasismen genom att underkänna de regler som sedan länge gäller i exempelvis kommunala badinrättningar på dagis och i skola.
I ett demokratisk land är det självklart att vi visar ansiktet. Särskilt när vi arbetar med barn.

Kampen för kvinnans jämställdhet är skör och har i Sverige haft en politisk bas i endast 100 år
Här måste Sverige sätta ned foten och klart tydliggöra vad som gäller. Människan och särskilt kvinnan äger rätt till sitt eget liv. FN har också tydliggjort det med en konvention så sent som 2013.
Månggifte är ett hot mot kvinnan. Extremliberala krav på att människan fritt ska få välja samlevnadsform, dvs underordna sig månggifte och tvingas dölja ansiktet och hår då de går ut är en svår kvinnofälla.
När iranska kvinnor gör uppror mot slöjan så försvarar naiva svenskar detta klädbruk felaktigt under religionsfrihet. Detta är inte skyddat av religion. Det står ingenstans i koranen att kvinnor ska tvingas bära dessa kläder. Det är en manschauvinistisk kulturellt betingad tradition som ska prånglas in i svensk vardag. Och märkligt nog ska västerländska kvinnor tvingas bära dessa slöjor vid besök i shariastyrda länder.
Vi ska således tvingas på deras klädbruk oavsett vi är där eller de kommer hit.

Denna inkonsekvens kan mycket väl leda till att majoriteten för att lämna EU växer inom UK.

BP 28 mars 2013

Intro 20201002

%d bloggare gillar detta: