Immunförsvar

Att bygga upp kroppens immunförsvar är angeläget för alla.
Det finns olika tankar om det inte minst utanför skolmedicinen.
En genomlysande utredning av detta område bör därför ha hög prioritet.

Granska vaccineringsbranschen

Vaccin är ett område som måste kontrolleras. Immunförsvaret och motståndskraften minskar genom vaccin och gör individen på sikt ännu mottagligare för sjukdom. Det finns sjukdomar som vi absolut bör vaccinera mot men inte influensor, inte ens svininfluensa. Satsningen på detta är grotesk och de enda som vinner är läkemedelsbolag. Här agerar Smittskyddsinstitutet kontraproduktivt och även motiven till detta borde undersökas.

%d bloggare gillar detta: