Internet

Internet och det digitala samhället är globalt och det för med sig fantastiska möjligheter men också nya risker.

Förut ville stater med sin hemliga polis kunna kontrollera sina undersåtar. Idag kan Google kontrollera världens folk, deras preferenser, åsikter, exakt var de bor och hur de rör sig. I fel händer blir detta en katastrof.

Därför är det angeläget med skydd för den personliga integriteten. Men gentemot vilka. Google har fortfarande koll. Så då ska det vara ett skydd för den personliga integriteten gentemot övriga befolkningen.

Skyddet av integritet kan diskuteras. De som behöver bäst skydd är de som stjäl, förföljer och förstör. Således de kriminella.

Samtliga internetleverantörer bör likställas med tidningsutgivare och få ett personligt ansvar som innebär att man inte kan hemlighålla eller försvara kriminella utövare på nätet.

Således ska skyddet för integritet inte missriktas mot dem som vill leva i enlighet med mänskliga rättigheternas principer. Det nya globala samhället bör istället inom ramen för mänskliga rättigheter arbeta fram en internationell ram för skyddet av integritet och rätten att skydda sig själv mot illegalt utnyttjande av internet. Detta skydd rör exempelvis ekonomiska bedrägerier, illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material, anonyma förtal och sexuellt utnyttjande.

%d bloggare gillar detta: