Kläder

Alla kan nog få kläder att sätta på sig, problemet är snarare samhällets behov av klädeskod. Ska den respekteras eller inte? Ska samhället över huvud taget lägga sig i hur människor klär sig. Idag är det svenska samhället liberalt men det förekommer debatt. Ingredienserna för koderna är igenkänning, praktisk funktion, säkerhet, hälsa och hygien.

Samhället har, när det rör vissa anställningar och roller, regler och koder för hur man bör vara klädd i olika sammanhang. Det rör främst uppgifter i samhället tjänst, framför allt sådana som kräver uniform men även andra såsom lärare och vårdpersonal.

Att dölja ansiktet eller ha plagg som förhindrar rörelse skapar osäkerhet och otrygghet för omgivningen. Frågan om hur avvikelser ska hanteras kan kränka personlig integritet. Om denna integritet står mot säkerhet och andras trygghet kan det regleras av policy. En policy är ofta grundad i någon slags norm. Denna normativa kod kan således gälla även krav på enhetlig uniform.

Personlig, religiös eller kulturell tillhörighet bör inte färga av sig på uniform. Väljer man att arbeta inom ett yrke med en klädeskod så bör man diskutera om den ska vara lika för alla eller om det kan finnas särskilda särskilda skäl för avvikelser.
Hur som helst ska den som söker sig till ett arbete få tydliga anvisningar för vad som gäller. Samma sak gäller för utnyttjande av offentliga inrättningar såsom badhus. De regler som badhuset ställt upp gäller alla.

Mode och kultur.
Förebilder i musik, mode och skådespelarvärlden påverkar modet. Frågan om vad som är obscent kan omfattas av vad som är ohälsosamt och rent av farligt utmanande. Ytterligheterna är människor som täcks i burka och de som går halvnakna. Här kan föräldrar och lärare behöva stöd för att barn inte ska följa moden som är direkt hälsofarliga när ett mode som tillämpas inomhus och i varmt klimat förflyttas utomhus i kallt och dåligt väder.
Att ha en sådan diskussion går även kulturer till mötes som önskar en strängare syn.

%d bloggare gillar detta: