Kvinnans omsorg

Omsorgen om kvinnan måste få ett särskilt fokus.
Problematiken är en grundläggande orättvisa och obalans på många områden.

    – Lika lön
    – Trygghet på arbetsmarknaden
    – Trygghet i vården
    – Trygg på gatan och i alla miljöer

är bara några områden

Menstruation


Mens är, kan man tycka, ett vardagligt och privat problem som samhället inte ska lägga sig i.

Här anförs argument för att det ska satsas på att hjälpa kvinnor i alla åldrar och vårdbehovet är stort.
Till en början bör de lösningar som finns, alltifrån hormonbehandling till olika mensskydd, omfattas av samhällets stöd. Av rättviseskäl ska detta bekostas av staten/kommunen.
Den kostnad detta innebär är annars kvinnan ensam om att bära.

Förbättrad vård för dem som lider
Kraftfulla åtgärder bör kunna sättas in för kvinnor som lider värst.
En utredning bör snarast sjösättas för att klara ut detta fält som påverkar hela samhället.

%d bloggare gillar detta: