Miljövisionen

Sverige har en fantastisk miljö omgiven av vatten och med många sjöar, älvar och åar. Således en synnerligen rik natur. Hur vi förvaltar den har avgörande betydelse nu och i framtiden. Vi delar också Östersjöhavet med grannländer. Vi riskerar alla att förstöra detta hav med utsläpp och föroreningar. Därför krävs gemensamma tag och överenskommelser.
I detta fall krävs också internationella överenskommelser med incitament.
Centern pratar gärna om hållbarhet och klimatsmarthet. För att kunna vara klimatsmart måste man veta vad som orsakar vad. Även Miljöpartiet och Vänstern tycks ha svårt att förstå orsak och verkan.

Ett problem som kan tyckas vara av mindre art är den invasiva kinesiska mellanskarven. Den har sannolikt svår negativ påverkan på såväl fiskebestånd som havets miljö. Den hör helt enkelt inte hemma i Norden och borde om möjligt liksom mårdhund och andra för naturen förödande djur elimineras så långt möjligt. Katastrofen pga av EUs fridlysning av den kinesiska mellanskarven är redan ett faktum. Och det är ännu ett skäl att frigöra sig från EU.

Det är angeläget med lokal vetorätt angående förändringar i miljön.
Bevarandet av grönområden och skyddet av vattentäkter är avgörande för våra samhällen, stora som små.

%d bloggare gillar detta: