Nordisk Allians

Alternativet till EU skulle kunna vara en Nordisk Allians.
En sådan skulle kunna gälla inom områden som försvar men även handel och energi och andra naturliga samarbetsområden.
Att gå så långt som en Nordisk Union är med tanke nutida uppgörelser långsökt. Men inte omöjligt med tiden.

Realpolitiskt skulle det vara mer naturligt än EU. Att lämna EU motiveras av en djupt obalanserad ekonomi och att Sverige alltsedan EU bildades har plöjt ned mer än man får. Vi måste sluta dränera vårt eget land för att få 2% närvaro i en EU administration där vi inget har att säga till om.

Om Storbritannien väljer att lämna EU vore en samverkan med Storbritannien också möjlig. Ett sådant utbyte skulle sannolikt ge mer på många sätt.

EU har visat att de inte står för sina löften att försvara Ukrainas gränser. Det enda som händer är att de ytterligare underminerar länders ekonomier. Detta kan inte vara meningen med en Union.

Det finns redan mängder av Nordiska Allianser se länkar nedan. Detta för att det är det mest naturliga utifrån geografisk, kulturell lokalitet.

LÄNKAR

Nordisk opinion för Nordisk Allians

Bilda nordisk allians UNT

Stark nordisk allians inom e-hälsa

Serviceföretag bildar nordisk allians

Infopaq i nordisk allians

Tekniska lärosäten skapar nordisk allians

Nordic Five Tech

Nordisk allians (i EU) är en maktfaktor

Konstnärsalliansen | En nordisk konstnärsorganisation

Diskussioner om Nordisk allians LÄNK

Publicerat 29 dec 2014

%d bloggare gillar detta: