Polisen

Polisens uppdrag
Polisen har blivit fler men löser allt färre brott. Det är motsägelsefullt då en allt större del går till administration och utredningsarbete. Möjligen borde arbetet prioriteras om så att man får en del som är skicklig på att utreda och en större del som är ute och rör sig.

Inom polisen skulle även utvecklas en servicerinriktning som går ut på att hjälpa till istället för att jaga. Poliser som visar sig i ofta i vissa miljöer skulle kunna göra dessa miljöer tryggare.

Elektronisk övervakning
Internationell brottslighet som rör all slags kriminell verksamhet och här ingår även sexuellt utnyttjande, enskild eller organiserad, kräver både övervakning och åtgärder. Att störa verksamheten med alla till buds stående medel är angeläget. Därför måste sådana polisiära insatser få en unik och prioriterad status.

Övervakning av event, idrott och galor.
Detta är inte samhället sak. Sådan övervakning ska ske av inhyrda vaktbolag eller organisatörens egna vakter med viss polisiär status. På samma sätt som inhyrda vakter bevakar Tunnelbana och andra områden.
Med en sådan ordning kommer exempelvis fotbollslag att tvingas arrangera en effektivare ordning med uteslutande av störmoment. Samtidigt undviks onödiga provokationer och konfrontationer med polis.

Fans får lära sig umgås civiliserat.

%d bloggare gillar detta: