Säkerhet

Samhällets uppgift är att skapa säkerhet och trygghet för sin befolkning.

För detta har staten traditionellt ett militärt försvar, en polis och en hemlig polis. Problemet är att dessa institutioner kan vändas mot folket och istället blir de redskap för en korrumperad makt. Exempel på detta ser vi överallt i världen. Sverige är förhoppningsvis om inte helt förskonade så ändå lever förtroende för och tilltron till dess institutioner.

Som världen ser ut idag krävs det underrättelsetjänst för att identifiera hoten. Det krävs kompetens, utrustning och resurser för att stoppa och eliminera hot. Tyvärr leder det till ett övervakningssamhälle. Återigen ställer vi oss frågan: Vart slutar det? Vem är det som får betala?

Av detta skäl är det angeläget att dessa institutioner står inför regelbunden revision. Då utreder och utvärderar man hur resurser används och vad de får för effekt. Genom sådan revision har det konstaterats att trots en växande poliskår blir det allt färre avslut och fällningar. De flesta anmälningar läggs ned. Människor som upplever sig hotade får inget eller dåligt skydd.

Socialtjänsten har också ett uppdrag att skydda människor. Alltför ofta kommer rapporter som visar att man inte tar de svagas parti.
Det krävs konkreta och tydliga insatser mot dem som visar sådan brist på respekt att det hotar människa, samhälle och miljö.

Alla människor kan utsättas för hot, våld och kränkningar. Ett demokratisk samhälle i dess sanna innebörd har  en målriktad verksamhet som utvecklar empati och medmänsklighet men även skydd särskilt för de utsatta.

I en värld som befolkas och till delar styrs av psykopater krävs dock en medvetenhet om vad det kan få för konsekvenser. Faran finns på alla nivåer, i familjen, bland vänner, på företag, institutioner, i partier och regeringar. Psykopatgenen kan även slå till hos vanliga människor i speciella situationer. Därför krävs att vi lär oss upptäcka och uppmärksamma profilen på att det inte är okej med vissa destruktiva beteenden och att vi får redskap att sätta stopp.

Men trots ett mått av säkerhet och skydd uppstår situationer, hot mer eller mindre farliga. Plötsligt far friheten all världens väg och den utsatte måste ständigt se sig över axeln.

Det är ett faktum som kvinnan ständigt får bära på. Otryggheten förvärras och rörelsefriheten minskar med mörkret. Av dessa skäl skulle det utvecklas ett slags larm. Kanske kan man använda samma teknik som hjärträddning. Där finns yrkesmän och vanliga civila som lärt sig hjärt-lungräddning och som ingår i en räddningsstyrka som kan rycka ut lokalt. Varför inte göra detsamma när det rör kvinnofrid. Hade jag en dotter skulle jag vilja att hon hade en larmknapp eller app på telefonen och om hon känner sig hotad eller blir utsatt ska det blixtsnabbt komma  undsättning från nära håll. Javisst skulle vem som helst kunna ha detta skydd även män.

Fristad innebär att man ska kunna vara trygg i hemmet och på samlingsplatser.
Fristad för kvinnan gäller inte bara boende utan också varje gata, trappa, stig, gångväg, tunnel, torg, transportmedel och arbetsplats. Kort sagt över allt. Fristad för barn kräver bekämpning av mobbning, näthuliganism, pedofili och direkt våld, hot och rån. Fristad för äldre är en omvårdnad i respekt, vänlighet och trygghet.

Polisen måste få mer tid till sin skydds- och väktaruppgift. Polisens uppdrag är att skydda människor ute i samhället och i hemmet inte på event.

Ideella insatser kan medverka till viss trygghet såsom ”Föräldrar på stan”.

Där polisen lyser med sin frånvaro är det inte konstigt om kriminella tar över. Om det då bildas medborgargarden så har vi vilda västern.

Den kanske bästa tryggheten utvecklas genom en levande och kraftfull folkrörelse med möjlighet att aktivera sig och träffa människor. Då byggs gemenskaper värda att skydda. Då byggs samhörighet värd att värna och då stärks relationer över gränserna.

%d bloggare gillar detta: