Sharia

Av demokratiska och humanistiska skäl baserade på FN´s konventioner om mänskliga rättigheter ska Sharialagar inte få rätt att tillämpas inom Sveriges gränser.

Sharia är ett lagsystem som stöder sig på texter ur Koranen och Muhammeds sunna. Sharialagen är starkt hopflätad med Islams religion och tradition. Den politiska innebörden ger prästerskapet inte bara kyrklig utan även sekulär makt och råder över alla delar i samhället även domstolarna.

Konsekvenserna blir att man utgår från mannens rättigheter på bekostnad av kvinnor och barn. Det är en djupt orättvis och omänsklig företeelse. Som exempel så kan en våldtagen flicka dömas till döden för att ha ”lockat” en man att våldta henne. Verkställighet kan ske genom stening eller hängning.

De tillåter åttaåriga flickor i Saudiarabien att gifta sig. De får inte heller skilja sig förrän de blivit myndiga för först då anses de mogna nog att fatta ett sådant beslut.

Enligt sharia är det dödsstraff på ”avfällighet”(apostasi), att avvika från ett rättroget muslimskt liv. Detta kan exempelvis inbegripa ateism, konvertering till annan religion, att uttrycka hädelse mot Koranen eller Muhammed (Se artikel om pojken som avrättades efter ett oskyldigt skämt) eller att förkunna att något enligt sharia förbjudet (haram) skulle vara tillåtet (halal), dvs. ”uppmuntran till synd”.

Detta går mot mänskliga rättigheter och är ett allvarligt brott mot det rättstänkande som råder i väst och rätt till att välja sin egen tro och livsåskådning. Ett annat problem avser själva juridiken som inte på långt när når upp till de krav som gäller i väst.

Mot denna bakgrund ska Sharialagen inte vara tillåten att utöva inom Sveriges gränser med det följer även bruk av Niqab som är ett uttryck för patriarkatets förtryck av kvinnan. Ämnar man flytta in i Sverige och verka här får man skriva på ett papper att man accepterar att här gäller svenska lag och tradition i dylika fall. Annars får man lämna landet.

%d bloggare gillar detta: