Skapa jobb

Det finns hur mycket jobb som helst. Uppmuntra företagare att skapa jobb och unga och arbetslösa att ta alla slags jobb, flytta på sig och upptäcka, Sverige, Norden och världen. Här måste det finnas öppenhet för företag att kunna ta in ungdom på en rimlig ersättningsnivå. Att som nyanställd gå in direkt på en hög lönenivå kan vara att motverka förutsättningarna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Avvägningen mellan utnyttjande och att ersätta kvalificerad arbetskraft är samtidig en svår fråga. Hur den skall avvägas återstår för arbetsmarknadens parter att lösa.

%d bloggare gillar detta: