Individrätt med en grundlagsfäst äganderättslag

Insändaren föreslår en ny grundlag som bygger på den objektiva rättsgrunden. Det innebär en individrätt med en äganderättslag, grundlagsfäst, eftersom äganderätten hittills inte haft någon lag alls. Dagens många problem har sin upprinnelse långt tillbaka i tiderna, såväl inom som utom Sverige. … [Read more...]