Svenska storbanker lurar fondsparare

Svenskarna betalar för fel fonder är rubriken på en artikel i SR av Björn Dickson 20141215. Vid en internationell jämförelse skiljer sig Sverige då en majoritet av svenskförvaltade fonder inte är vad de utger sig för att vara, enligt Pedro Matos, forskare från Portugal och professor i Virginia i … [Read more...]