Kemiska gifter bakom bidöden

Neonikotinoiderna, fröbehandlingsmedel av imidakloprid och klotianidin på jordbruksgrödor, har blivit allt mer problematisk för biodlare Neonikotinoider som anses ligga bakom bidöden kopplas nu också till senaste tidens nedgång i fåglar som lever nära jordbruksmark. Forskning visar för första … [Read more...]