Trump säger upp alla avtal och kastar in USA och världen i en finanskris

Donald Trump  vill avreglera finansmarknaden i USA, något som väcker oro och kritik inte bara i USA utan i världen. Finansmarknadsminister Per Bolund är upprörd över Trumpadministrationens vilja att förskjuta eller försvaga internationella överenskommelser. – Det är väldigt tydligt att man såväl … [Read more...]

EU och svensk självförsörjning

EU har långsiktigt fört en politik som försämrat vår självförsörjning och därmed även vår självständighet. Våra huvudnäringar är allvarligt hotade. Idag är fisken decimerad, bönderna går på knäna. Att laga mat på egenodlade råvaror är kriminaliserat och medicinalväxter förbjudna. Förutom det är … [Read more...]

Inkomstklyftor hämmar tillväxten

Inkomstklyftor kan skapa långsammare eller mindre uthållig tillväxt. En mer jämlik fördelning kan däremot bidra positivt till ekonomisk utveckling. De slutsatserna dras i en rapport gjord av ekonomer inom Internationella valutafonden (IMF). … [Read more...]