Genmanipulerad föda och bidödande besprutning får prestigefyllt pris

Monsanto kan få matens nobelpris – trots stora protester. Monsanto ligger bakom ett antal produkter som visat sig ha haft allvarliga skadeverkningar på Natur, djur och människa. Vilka ligger bakom att de nu får ett prestigefyllt pris för något som många i världen anser vara en förödande påverkan … [Read more...]