Rädda Östersjön och djurlivet nu!

Östersjön viktigaste "organ" sviktar. Botten är nu på sina håll så syrefattig att den är i princip död. Östersjöns överlevnad undermineras som vi redan vet av: Övergödning Miljöjögifter Utsläpp från fabriker och båtar Yrkesfisket i Norrland har nu svåra tider pga av att laxen i Östersjön … [Read more...]