Låt bonnförnuftet styra Sverige

Något förenklat har vi en vänster - höger skala inom politiken. Jag vill här delge min uppfattning om vad den står för. Historik Makten kom under medeltiden att delas upp på stånd; adel, präster, borgare, bönder. Senare vid marxismens intåg (uppstod under mitten på 1800-talet) delades makten upp … [Read more...]