KD och Liberalerna i Trumps svans

Jerusalem var fram till 1949 en försoningens stad där de Abrahamistiska religionerna delade på arvet efter den gemensamma källan till deras religion. I och med att FN medverkade till att dela Palestina för att kunna erbjuda judarna ett eget land, Israel, öppnades pandoras ask och regionen är en … [Read more...]

Alliansen har slut på löften och trovärdighet

Låt mig se: Moderaterna har förpassat Sverige 100 år tillbaka i tiden när det gäller ekonomisk fördelning. Folkpartiet har fört skolan bakom ljuset och vi har den sämsta skolan sedan hedenhös. Centern har orsakat nedrustningen av järnvägen och sålt ut Sverige. KD har medverkat till att vård och … [Read more...]