Mänskliga rättigheter är inte gratis

Med alla strider i Afrika och mellanöstern flyr nu folk och Sverige tar emot en fjärdedel av flyktingarna från Syrien. Det är angeläget att få en tydlighet i vad som bör gälla och vilka krav som kan ställas på både ankommande och mottagare. Vad historien lärt oss är att privilegierade och de som … [Read more...]