Har landsbygden en chans?

Sveriges landsbygd avfolkas – men det går sakta enligt en ny rapport. Flytten till de svenska storstäderna, urbaniseringen, kan liknas vid en obeveklig naturkraft. Det är innebörden i en ny rapport från det statliga verket Vinnova. Men det finns faktorer i det svenska samhället som håller … [Read more...]