Skolans ras fortsätter enligt ny PISA-undersökning

PISA undersökningen hösten 2015 visar att elever i Sverige ligger fortsatt långt efter vid en internationell jämförelse. Nytt bakslag i Pisa-test för svenska skolan (Lärarnas tidning 2015-09-15) Nedgången startade under Björklunds styre och inte blev det bättre för att han tvingade på lärarna … [Read more...]

Alliansen efterlämnar en skola i katastroftillstånd

När grunden för Demokraterna lades 2012 var det framför allt för att det svenska samhället hade blivit så mycket kallare och där avregleringar givit möjlighet att berika sig på ett sätt som allvarligt skadat skola, omsorg och miljö. Vi har i artikel efter artikel beskrivit skolans störtdykning … [Read more...]