Tänk om!

Initiativets bakgrund och vision
Av Börje Peratt

Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion anslöt jag mig till C och gångvägen kom till stånd.

Det var 25 år sedan och på lokalnivå fungerar C mycket bra. Men nu har Centern på riksnivå under en längre tid förändrats mot oigenkännlighet. Brist på alternativ ledde till ett nytt initiativ, Demokraterna, ett parti för ett medmänskligare Sverige.

Då flera mittenpartier under en längre tid dragit sig allt mer högerut och Moderaterna av hävd agerar för de besuttna så hade jag inte längre någon hemvist. Jag var tvungen att tänka om.

Det är svårt för ett politiskt parti att byta ut viktig delar av grundideologin, men det är precis vad som pågår inom Centerpartiet. Det är en svår resa … att tro sig kunna locka nya väljare och samarbetspartners enbart på den högra kanten i svensk politik. (Sverker Lindström)

Partierna vänsterut tycks i sina program uppvisa mindre förståelse för småföretagarens villkor. Här saknas även försvar för den enskilde företagarens rättigheter. Tvärtom visar man med sina ställningstaganden att en enskild företagare enbart har skyldigheter. På myndighetsnivå får detta ibland groteska uttryck. Nästintill omöjliga krav försvårar förutsättningarna för ekobönder, fiskeguider och entrepenörer inom olika områden.

Ett annat svårt problem rör skapare inom kultur som får sina verk bestulna.
Nätet är fantastiskt men ger också möjlighet att i praktiken stjäla lönen för dem som skriver, gör musik och film. Och så ursäktar man sin stöld med att:

”Jag laddar bara ned för privat bruk”

Ja det är just detta som ska ska betala kulturarbetarens ofta mångåriga arbete utan lön.
Ingen av de etablerade partierna står upp för dem utom möjligen KD.

Tabubelagda ämnen
Alliansen och de Rödgröna har valt bort att diskutera vissa angelägna problem och situationen har gått så långt att antidemokratiska och antihumanistiska värderingar nu fått en snabbt tillväxt. Det är med oro många med mig åser denna utveckling. En viktig orsak till detta är mediasverige och journalistikens självcensur som spiller över på politiken. Vem/Vad som ligger bakom vad man får säga och vilka områden som får behandlas är ett intressant fenomen.

Jag har tröttnat på detta smygande i vassen och nu valt att ta initiativ till ett nytt parti, Demokraterna. Min tanke är inte bara att röra om i grytan utan också att lyfta frågan om medmänsklighet. Vill vi ha en politik med visioner för människan eller en som jagar opinionssiffror och påverkas av börsens index.

Ett initiativ baserat på fakta och analys
Basen för all verksamhet är att först sätta sig in i situationen och ta reda på så mycket fakta som möjligt. Initiativet till ett nytt politiskt parti bygger på genomgång av alla partiprogram hos dem som sitter i riksdagen och även på några småpartier utanför. Samtliga saknar enligt min analys en holistisk inriktning med visioner som är nödvändiga för att erbjuda också de unga en chans och ge möjligheter till god utbildning, jobb, bostad och livskvalitet.

Man kan inte alltid döma hunden efter håren. Det är som inom idrotten, det finns ett regelverk och sedan får domarna rekommendationer som åsidosätter vissa regler och betonar andra. Men idag är reglerna så ändrade att de bara gynnar de som redan har.

Det orättfärdiga bonussystemet
Löneavståndet har återgått till det vi hade för 100 år sedan. Sverige har inte på länge varit så ojämställt och orättvist som det är idag. En del i detta är lönerusningen i styrelserummen där man höjer varandras löner och utlovar bonusar stick i stäv med all moral. Det blir något patetiskt över politikers hot om åtgärder som aldrig följs upp av konkreta handlingar. I praktiken begås grova kriminella handlingar mot hela samhället med en gigantisk förmögenhetsförskjutning till allt färre individer och utarmning av större delen av befolkningen. Fenomenet är internationellt och EU har gått ut med direktiv men dessa lyckas företagen kringgå. Enda sättet mot denna djupa företagsinterna korruption är stränga böter och även risk för långa fängelsestraff. En sådan plan bör samordnas med alla länder. Vulgariteten i denna sedan lång tid pågående ”lagliga stöld” är i strid mot mänskliga rättigheter då det sänker förutsättningarna för en tillfredsställande levnadsstandard hos alltfler som blir offer för direktörernas rofferi.

Program är en sak genomförande en annan
Ett levande Sverige betyder olika beroende på vem du talar med. Den marknadsliberale grundar det på ekonomiskt framgångsrika verksamheter som har bevisat sitt existensberättigande. För ett holistisk parti kan det innebära investeringar för att stimulera landsbygden och berika dess möjligheter genom att trygga en grundservice.

Personval eller innehållsval
När det kommer till politiska val handlar det ofta om personer och förtroende. Mycket går på magkänslan och vad man tror kan gynna den egna situationen. Jo för visst är det så att det finns ett politiskt spel som slår an vissa strängar hos var och en av oss. Dessa strängar påminner om barnets behov. Trygghet, frihet och mat på bordet. Det handlar således om ekonomi, jobb, bostad, skola, polis, hälsovård och omsorg. Energi och miljö ej att förglömma. Men då man börjar komma in på detaljer får många partier svårt att tydliggöra sig och att stå upp för sina idéer och löften.

Bristen på en human värdegrund
Katastrofala effekter av Alliansens beslut kring skola, vård och omsorg visade att här saknades centrala humana värden och förståelse för vad som ger kvalitet och goda resultat. Införandet av det extremradikala friskolesystemet och utförsäljningen av samhällets hjärteverksamheter har fått förödande konsekvenser för samhället och människorna. Det påminde mig om ett uppdrag jag tackade nej till i slutet av 1990 talet. Jag lusläste underlaget och fann att visionen skulle försämra tjänsten. Hur jag än läste såg jag inget annat syfte än att spara pengar och samtidigt anade jag risker för dem som skulle drabbas. Uppdraget gick ut på att informera och marknadsföra en förändring som i princip handlade om att i en mycket angelägen tjänst ersätta hög kompetens och närvaro med inkompetens och en lathund. Jag sa då till uppdragsgivaren:

”Men det här kommer att leda till att människor kommer att dö. Varför ska jag göra det här?”

Svaret blev:

”Det finns mer jobb i röret”.

Jag utlovades mångårigt välbetalt jobb vilket jag tackade nej till.

När den nya omvandlade tjänsten infördes kunde man sedan gång på gång höra och läsa om människor som inte fått den insats som krävdes och därför hade dött.

Skulle då detta fall på något sätt vara extremt eller sällsynt. Nej, cynismen, de korta vinsterna och utnyttjandet av människans svaghet har många vulgära uttryck. Människan har inom sig en drivkraft som ibland får olyckliga konsekvenser. Och här gäller tyvärr devisen om den starkes överlevnad på den svages bekostnad, eller snarare den som har makten och resurserna utnyttjar den maktlöse och resurssvage.

Jag menar inte att dessa uttryck, är reserverade enbart för priviligierade. Det är lätt hänt att man inom vänstern anklagar företagare och ”överklass” för att sno åt sig på andras bekostnad och därmed misstänkliggörs all företagsamhet.

Den nödvändiga och viktiga fria företagsamheten

Ett fritt och demokratiskt samhälle vinner på och är helt beroende av vår fria företagsamhet. De allra flesta företagare och affärsmän har en hög moral, vill sina medmänniskor det bästa och tar stort ansvar för sina medarbetare och kunder. Inom grundnäringarna är det till och med så att bönder och fiskare får kämpa dygnet runt och får det ändå knappast att gå ihop.

Sveket mot uppgiften
Naturligtvis finns det oseriösa både företagare och anställda som av omständigheter anser sig tvingade att slarva i jobbet. De som sköter sig kan sedan klä skott för de få som missköter sig och det är orättvist.

Ett annat problem är då egna företagare öppnar något nytt i en socialdemokratiskt styrd landsbygdskommun och de styrande anser att ”här ska ingen komma och ta över”. Så de plöjer ned miljoner av skattebetalarnas medel för att starta en konkurrerande verksamhet och tränga ut utbölingen. Så får man inte en levande landsbygd.

Vi har människor som gör övertramp inom alla kategorier och branscher men de som begår allvarliga förseelser utgör ändå undantag. Naturligtvis skulle man kunna påstå att bristen på moral och att de som chansar och spelar med andras liv är fler inom vissa branscher. Men det är spekulationer och hur som helst är det samhällets uppgift att reglera riskerna och minimera förutsättningarna för ”foul play” eller tjänstefel. Inom sjukvård och omsorg har det lett till Lex Maria.

En välorganiserad stat
Vi behöver en välorganiserad stat och effektiv kommunal administration där tjänstemännen har klart för sig vem de jobbar för. Folket, varje enskild individ i kommunen är uppdragsgivare. Det handlar om att politiker och tjänstemän ska inse vem de arbetar för. De allra flesta gör det ändå får vi karriärspolitiker och tjänstemän som inte kan låta bli syltburken. Därför behövs insyn, revision och kontroll. Vi har ett bra system för det.

Centerns utspel om en fri människa och allt mindre statskontroll vittnar om en grov oförståelse. Högerkonservativa och populistiska partier har ofta sådana paroller som minskad byråkrati och lägre skatt. Men vem gynnas av vilda västern utom rånarna?

Sverige har redan en långt gången decentraliserad funktion genom 37 000 självständiga kommuner. Att då hävda krav på att flytta ut besluten till befolkningen blir förvirrande.Det fungerar redan på papperet
.

Vi kan idag i val välja representanter till kommun, landsting och riksdag. Därmed väljer vi vilka vi vill ska representera oss där vi bor och vilka som får ta ansvar för de större frågorna. Det är således var och en av oss som måste ta reda på vad som gäller. Jag förstår alla som säger att de är trötta på politiken men det är som att säga ”jag bryr mig inte om vem eller vad som styr landet”. Det ligger dock en ledsam ironi över ett sådant ställningstagande. Bakom vår demokrati finns tusentals människor som dött för vår frihet. För inte så länge sedan ägde sådana strider rum i Östeuropa. Motsvarande processer ser vi idag i Nordafrika och mellanöstern. Människor dör i sin kamp för demokrati och frihet. I Sverige ligger vi på sofflocket när vi väl fått den och några klagar på att demokratin inte är tillräckligt bra. Att hedra dem som gav sitt liv för vår frihet är åtminstone värt en röst. Sedan kan man medverka till att demokratin utvecklas och blir bättre främst genom eget föredöme. Efter att ha insett att det inte finns något parti som representerar mina värderingar och de mål jag anser är nödvändiga för samhället är det inte är så konstigt att jag utnyttjar rätten att försöka bilda ett alternativ.

Jantementalitet
Att här hemma skylla på samhället och misstänkliggöra alla människor, myndigheter och partier vittnar i grunden om en jantementalitet. ”Du ska inte tro att du kan något!”
Även denna destruktiva mentalitet är spridd över hela fältet och återfinns i alla slags grupper och kategorier. Man skulle kunna tycka att de som verkar för människors frigörelse och alternativ, skulle vara mer vidsynta och stöttande. Men även här har jag fått lära mig att jantelagen kan vara cementerad.

Ja du Kan!
Hela livet är ett bevis för att ”Ja du kan!” – därför ska du vara övertygad och tro på att du är värdefull och tillför. En sådan inställning är till fördel för dig och alla andra. I detta ingår att inte döma vare sig dig själv eller andra. Däremot bör man inte fly konflikter. Ju för man bemöter dessa desto bättre för alla. Sättet kanske inte alltid är så lyckat men då får man träna på det och öva sig att vara respektfull och även lyssnande. Lyhördhet och tolerans är avgörande i kommunikationen. Fast jag måste tillstå att jag älskar retoriken och ibland tillspetsade formuleringar men jag också lärt mig att de kan skapa nya problem. Hur som helst vill jag gärna formulera mig och ju tydligare desto bättre.

Det handlar om att fortsätta utvecklas och våga förändras. Det är framtiden. Det är vårt liv och blod. Det börjar redan med de allra minsta och fortsätter till de allra äldsta. Det som bejakar, uppmuntrar och vill. Obama formulerade det med orden ”Yes we can”. – Ja vi kan.
Jag vänder mig till dig och säger – Ja du kan . Vill du göra det med Demokraterna så skulle det vara väldigt spännande att se hur lång vi kommer och om vi når till ”Ja vi kan”.

Börje Peratt
Initiativtagaren

%d bloggare gillar detta: