Uppgörelse med Folkpartiet

Utbildning
Folkpartiet har haft ansvaret för utbildningsfrågorna. Under deras styre i regeringsställning har svensk skola dalat katastrofalt vid en internationell jämförelse.
Läraren har blivit administratör och modellen med friskolor, den radikalaste i världshistorien har drabbat just dessa generationer med de sämsta tänkbara resultat.

Humanioran
Folkpartiet lovade att stärka humanioran. I praktiken blev det raka motsatsen. Här föll man sannolikt för påverkan från dem som eftersträvar en reduktionistisk minimalistisk syn på människan istället för en helhetssyn (holistisk). Katastrofen för humanioran är så genomgripande att det kommer att krävas oerhörd kraftansträngning för att återvinna kvalitet och kompetens. Elever på högskolor har gått samman i en slags kampanj för att återvinna humanioran men de har inte haft förmågan eller insikten om vad som krävs. De har önskat slippa lärarfria lektioner och vill ha studiehandledning men har inte insett att problemet är djupare än så. Naturvetenskapens ambition genom Kungliga vetenskapsakademin är att eliminera humanioran eftersom den anses värdelös, opålitlig och onödig. Här har Folkpartiet varit drivande.

Ekonomi och platt skatt
FP driver idén om platt skatt och här därmed tagit sig ut på den mörkblåa ytterkanten. Platt skatt gynnar enbart de högavlönade.

%d bloggare gillar detta: