Utbildning-Forskning

Utbildningen på högskolenivå och forskningen inom universitet har fått en kraftfull slagsida åt naturvetenskap som nästintill utplånat humaniorans resurser. Detta får allvarliga konsekvenser djupt in i samhället särskilt för kunskaper om ämnen som förmedlar humanism och medmänsklighet. Dessa är beroende av utveckling av kommunikation, kultur, språk, psykologi, pedagogik och alla de sociala uttryck som beskriver ett samhälle.

Med den snedbalansering av medel som genomförts under alliansens styre närmar vi oss en katastrofsituation. Det kan liknas vid Sovjettidens utrotning av intellektuella.

Naturvetenskapen har länge haft ambitionen att annektera humaniorans ämnen och förvandla dem till naturvetenskap. Förevändningen har varit tvärvetenskap men effekten har blivit att humanioran som egen akademi har ätits upp.

Konsekvenserna av detta ser vi hos Kungliga Vetenskapsakademin som stöder nyateister. Man prioriterar en tendentiös riktning möjligen under förevändning av att den är sekulär. Men även detta är fel, det är en hårt styrd naturalism som inte tillåter andra vetenskapliga frågeställningar än dem som indirekt är godkända inom detta kotteri. Det för oss tillbaka till den katolska kyrkans bannlysning av vetenskapsmän som forskade på ”fel områden”, upptäckte ”fel saker” och ansågs hota den tidens trosparadigm.

Demokraterna vill balansera upp finansiering av akademierna, utreda hur statens uppdrag genomförs och undersöka hur stiftelserna som idag fördelar medel, sköter sina åtaganden.

Skolans nedgång under alliansens styre i resultat och kvalitet från grundskola till universitet har utvärderats i flera internationella rapporter. Se Skolverket internationella studier.

%d bloggare gillar detta: