Vården

Samhället består av alla de individer som lever och verkar där. Genom utveckling av en alltmer omhändertagande medmänsklighet har samhället gått från fattigstuga till att eftersträva ett tryggt och värdigt liv för alla.

I Sverige äger alla rätt till sjukhusvård och det finns ett socialt skyddsnät som garanterar alla grundläggande behov.
Byråkratin bakom detta är relativt omfattande och ändå upplevs den sällan tillräcklig. Så många lidande människor och så få resurser.
Vissa vårdplatser har av samhällets bedömts som extremt kostnadskrävande. Det har gjort dem åtråvärda för kapitalister. Samma sak rör elevpeng. Avreglering av vård och skola har lett till en grotesk kapplöpning om dessa pengar.

Demokraterna sätter ned foten mot detta missbruk av samhällets resurser och utnyttjande av människor i nöd.

Vård
Sjukhus och vårdinrättningar får ej ägas av riskkapitalbolag.
Däremot får de som driver vårdinrättningar vara delägare. Konstruktionen bör vara sådan att kommunen, staten har delägande och direktinsyn och därmed även ett skötselansvar.
Konstruktionen ska vara sådan att man inte kan göra vinst på dagliga behov.
Ersätt elevpeng och platskostnad med ren driftskostnad. Det torde minska kostnaderna rejält.

24 jan 2013 /Börje Peratt

%d bloggare gillar detta: