Vision

”När mörkret är som värst är ljuset som närmast, i gryningen anar livet det storslagna och vaknar till en värld av oanade möjligheter”

Visionen är bara påbörjad men ska ses som inspiration för att diskutera och utveckla mål för Sverige.

Närsamhället
Innebär att bromsa avfolkningen och istället stärka de mindre orterna. Det innebär att bredda underlaget för jobb och överlevnad. Ett väl fungerande jordbruk, stimulerande av småföretagsamhet och hantverk, säkerställa ett minimum av sociala tjänster och den trygghet som lokal polis, brandförsvar och sjukvård innebär. Stordriftslösningar är möjligen effektiva, rationella och kostnadsbegränsande men inte alltid bra för den lilla människan.

Glesbyggdsproblematiken är inte helt lätt. Här finns risk för ett ingrott psykologiskt problem i bymentaliteten. En ingrodd främlingsfientlighet som kan motverka goda avsikter. Här kan jantelagens destruktiva egenskaper slå ned initiativ som kan få en glesbygd att vakna, växa och utvecklas. Därför är det angeläget att ibland rent av chocka heliga kor och få dem att mjölka igen även om det är människor från helt andra byar som ger nytt blod och ny energi åt den utdöende socknen. Tyvärr riskerar den rigida traditionen ibland vara så självdestruktiv att man hellre tar död på ett initiativ om man anser det kommer från fel håll, än överlever tack vare detta initiativ. .

Entreprenörskap
Fri företagsamhet och entreprenörskap är landets traditionellt starka karaktär.
Uppmuntra innovatörer och stärk småföretagarna.
Det finns hur mycket som helst att förbättra och förnya. Skapa incitament för det.

Stärk basnäringarna inom jordbruk och fiske.
Vi är beredda att betala för en egen matförsörjning som håller hög kvalitet, ekologiskt och i samklang med natur, djur och människa. Oavsett det gäller bröd, kött, fisk eller grönt så kan varje ort bli självförsörjande samtidigt som unika produkter kan visa sig få en marknad inte bara i Sverige utan internationellt. Detta kan inte staten eller landstinget skapa endast kreativa och modiga entreprenörer. Därför är det viktigt att staten låter klåfingrigheten begränsas och enbart visa att man stimulerar initiativ.

Jobb
Det finns hur mycket jobb som helst. Uppmuntra företagare att skapa jobb och unga och arbetslösa att ta alla slags jobb, flytta på sig och upptäcka, Sverige, Norden och världen. Här måste det finnas öppenhet för företag att kunna ta in ungdom på en rimlig ersättningsnivå. Att som nyanställd gå in direkt på en hög lönenivå kan vara att motverka förutsättningarna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Avvägningen mellan utnyttjande och att ersätta kvalificerad arbetskraft är samtidig en svår fråga. Hur den skall avvägas återstår för arbetsmarknadens parter att lösa.

Fristad: Bostäder 
Bygg bostadshotell med möjlighet till visstidskontrakt för ettor och tvåor långt under marknadshyror. Dock blir man inte ägare till dessa rum eller lägenheter. Det ger studenter och andra ungdomar möjlighet till en fristad och till ett boende där man arbetar eller studerar.
Fristadshotell bör således vara kopplade till områden som kan erbjuda jobb och ligga nära skolor och universitet.
Fristad ska även kunna erbjudas flyktingar och invandrare. Gör om flyktingmottagningar till fristäder och kräv att varje person som flyttar in möjligheter att få jobb/skola direkt.

Skola
Lärarens jobb är att ge eleverna rätt utbildning, inte att stressas sönder av en övertung administration. Prioritering ska ligga på att ge goda kunskaper i basämnen.
Att gå i skolan ska vara lustfyllt, tryggt, stimulerande och utvecklande. Här ska man kunna öva social kompetens och träna samverkan i olika samarbetsprojekt.

Utbildning och forskning
Den snedsida balansen inom forskning på naturvetenskap som idag råder får negativ effekt och innebär att vi inte satsar på mjuk forskning, på humaniora och psykisk hälsa.

Psykisk hälsa
Här måste en radikal förändring till. Men den är inte lättköpt. Starka krafter vill bevara naturvetenskapens dominans som idag i stort sett utrotat humanioran på institutioner och därmed dess forskning. Vilket får resultat i hur vi inte klarar den psykiska hälsan. Dess möjligheter till konstruktiva insatser är bevisligen mycket eftersatt i Sverige.

Fysisk hälsa
Mängden medicin som lösning på hälsoproblem har urartat och det är angeläget att söka och använde alternativ som ger färre biverkningar. Läkaren bör i sin utbildning få kunskap i såväl skolmedicin som alternativa former. Jämför med utbildningen i Indien.

Yoga. När en skola prövade yogagymnastik och andning slog någon larm och ville stoppa det. Detta är intressant då Yoga i västerländsk vetenskaplig forskning visat sig ge goda hälsoeffekter genom avslappning. Hur kan man protestera mot att svenska elever lär sig det? Alternativet har visat sig vara att ge sömntabletter till allt yngre barn. Vilka vinner på det? Endast läkemedelsbolagen. Sannolikt skulle man kunna minska på användningen av medicin avsevärt och den enda effekten skulle bli bättre hälsa. Naturligtvis minskade intäkter för läkemedelsbolagen som lägger ned stora summer på att värva läkare att skriva ut sina preparat. Ju fler desto mer lönsamma.

Vaccin är ett annat område som måste stävjas med alla krafter. Immunförsvaret och motståndskraften minskar genom vaccin och gör individen på sikt ännu mottagligare för sjukdom. Det finns sjukdomar som vi absolut bör vaccinera mot men inte influensor inte ens svininfluensa. Satsningen på detta är grotesk och de enda som vinner är läkemedelsbolag.

– Miljö
Sverige har en fantastisk miljö omgiven av vatten och med många sjöar, älvar och åar. Således en synnerligen rik natur. Hur vi förvaltar den har avgörande betydelse nu och i framtiden. Vi delar också Östersjöhavet med grannländer. Vi riskerar alla att förstöra detta hav med utsläpp och föroreningar. Därför krävs gemensamma tag och överenskommelser.

Ett problem som kan tyckas vara av mindre art är den invasiva kinesiska mellanskarven. Den har sannolikt svår negativ påverkan på såväl fiskebestånd som havets miljö. Den hör helt enkelt inte hemma i Norden och borde om möjligt liksom mårdhund och andra för naturen förödande djur elimineras så långt möjligt. Katastrofen pga av EUs fridlysning av den kinesiska mellanskarven är redan ett faktum. Och det är ännu ett skäl att frigöra sig från EU.

Det är angeläget med lokal vetorätt angående förändringar i miljön.
Bevarandet av grönområden och skyddet av vattentäkter är avgörande för våra samhällen, stora som små.

%d bloggare gillar detta: