Yttrandefrihet

Yttrycks- och yttrandefrihet är en hörnsten i alla former av demokrati.

Alla ämnen är tillåtna. Alla medier och tekniker är tillåtna.
Alla symboler och språk är tillåtna

Denna yttrandefriheten eller uttrycksfrihet är mycket viktig liksom det personliga ansvaret.

Skyddande av källa och ”Whisteblower”

Det kan ibland föreligga skäl till anonymitet från faktalämnare. Om en person riskerar sin anställning eller hälsa måste även denne kunna förmedla fakta till en journalist. Därför är det juridiska skyddet av källan mycket viktig.

EU wants power to sack journalists.
Yttrandefrihet är tidvis under hårda attack från specialintressen. Skyddet mot pressfriheten aktualiseras i början av 2013 av att EU vill kunna stänga av eller få frispråkiga journalister avskedade. Detta är en allvarligt intrång på både rättssäkerhet och tryckfrihet. Ännu ett skäl att lämna EU.

Undantag från yttrandefrihet

Det finns undantag från publicering och det är:

– sexuellt utnyttjande särskilt av underåriga och barn.

– Graffiti på privat-, företags- eller samhällsägd yta försvaras i lag. Samhället bör istället upplåta mer plats för Graffitikonstnärer att komma till uttryck.

– Näthuliganism och annan slags förföljelse via media.

Anonymt eller öppet skvaller och fega påhopp på andra går under just förtal  innebär en kriminell handling som kan bestraffas.

Att försvara rätten till integritet i samband med anonyma förtal är oförsvarbart. Istället bör sådana handlingar innebära hårdare bestraffning. I Sverige försöker datainspektionen finna rutiner för att avslöja nätmobbare och näthuliganer.

%d bloggare gillar detta: